Zamawiający:
Miasto Łęczyca

Tytuł przetargu:
Zapytanie cenowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych na terenie osiedla Królów Polskich w Łęczycy wraz z odwodnieniem.


CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
1.5 roku od dnia zawarcia umowy

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, kancelaria

Oferty można składać do:
2021-06-07 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2021-06-07 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, pok.18

Kryteria wyboru:
100% cena

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące