WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA O PRZETARGACH

 

1 CZERWCA 2021 ROKUW URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁĘCZYCY PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ 14 w sali konferencyjnej /parter/ odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca.Przetargibędą przeprowadzane zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

 

10.00 – czwartyprzetarg na sprzedażsamodzielnego lokalu użytkowego nr 42 usytuowanego na parterze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Kaliskiej 44, składającego się z 3 pomieszczeń o powierzchni użytkowej 45,78 m2. Lokal wyposażony jest instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.Wraz ze sprzedażą lokalu sprzedany będzie grunt obejmujący działkę nr 578/9 o powierzchni 845 m2 w udziale wynoszącym 46/2058 jej części (księga wieczysta nr LD1Y/00023038/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Łęczycy).

 

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 198.00,00 zł

wadium : 10.000,00 zł

 

Terminy wcześniejszych przetargów: 18.08.2020 r., 26.10.2020 r. i 23.03.2021 r.

 

10.20 – pierwszyprzetarg na sprzedaż garażu numer 52 położonego w Łęczycy przy ulicy Zachodniej.  Wraz ze sprzedażą garażu oddana w użytkowanie wieczyste  działka numer 583/8  o powierzchni 0,0207 ha w udziale 1/9 części (księga wieczysta nr LD1Y/00020104/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Łęczycy).

 

cena wywoławcza wraz z udziałem w gruncie: 29.400,00 zł

wadium : 2.000,00 zł

 

10.40 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki nr 115/7
o powierzchni 0,0827 ha i nr 118/26 o powierzchni 0,0020 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy
nr LD1Y/00029378/2.

 

cena wywoławcza: 86.700,00 zł (w tym 23% VAT)

wadium: 5.000,00 zł

 

11.00 – drugiprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki nr 118/13 o powierzchni 0,0201 ha i nr 118/27 o powierzchni 0,0646 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy
nr LD1Y/00029378/2.

 

cena wywoławcza: 86.800,00 zł (w tym 23% VAT)

wadium: 5.000,00 zł

 

11.20 – drugiprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki nr 118/14 o powierzchni 0,0234 ha i nr 118/28 o powierzchni 0,0611 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy
nr LD1Y/00029378/2.

 

cena wywoławcza: 86.400,00 zł ( w tym 23% VAT)

wadium: 5.000,00 zł

 

11.40 – drugiprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/34 o powierzchni 0,0976 ha, uregulowanej  w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

 

cena wywoławcza: 99.800,00 zł ( w tym 23% VAT)

wadium: 5.000,00 zł

 

12.00 – drugiprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/37 o powierzchni 0,1149 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

 

cena wywoławcza: 117.600,00 zł ( w tym 23% VAT)

wadium: 6.000,00 zł

 

12.20 – drugiprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/38 o powierzchni 0,1151 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

 

cena wywoławcza: 116.900,00 zł (w tym 23% VAT)

wadium : 6.000,00 zł

 

12.40 – drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki: nr 115/10 o powierzchni 0,0495 ha, nr 118/35 o powierzchni 0,0403 ha i nr 118/33 o powierzchni 0,0167 ha, uregulowane w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

 

cena wywoławcza: 105.400,00 zł ( w tym 23% VAT)

wadium : 6.000,00 zł

 

 

13.00 – drugiprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/39 o powierzchni 0,1168 ha uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

 

cena wywoławcza: 119.500,00 zł ( w tym 23% VAT)

wadium : 6.000,00 zł

 

13.20 – drugiprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/40 o powierzchni 0,1170 ha, uregulowana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

  

cena wywoławcza: 119.700,00 zł ( w tym 23% VAT)

wadium : 6.000,00 zł

 

 

Termin wcześniejszego przetargu – 23.03.2021 r.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w wyżej określonych wysokościach, które winno być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy  nr: 68 9029 0000 2001 0104 4933 0011 w terminie do dnia 24 maja 2021 roku /włącznie/.

 

Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy pod adresem: www.leczyca.info.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.leczyca.info.ploraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721-03-30.