WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA O PRZETARGACH

 

1 CZERWCA 2021 ROKUW URZĘDZIE MIEJSKIM W ŁĘCZYCY PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ 14 w sali konferencyjnej /parter/ odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca.Przetargibędą przeprowadzane zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

9.00 - czwartyprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 115/4
o powierzchni 0,1072 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

 

cena wywoławcza: 101.200,00 zł (w tym 23% VAT)

wadium : 6.000,00 zł

 

9.15 – czwartyprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/5
o powierzchni 0,1097 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

 

cena wywoławcza: 103.500,00 zł (w tym 23% VAT)

wadium : 6.000,00 zł

 

9.30 – czwartyprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/6 o powierzchni 0,1117 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

 

cena wywoławcza: 105.400,00 zł (w tym 23% VAT)

wadium : 6.000,00 zł

 

 9.45 – czwartyprzetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Łęczycy oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 118/10 o powierzchni 0,0852 ha, uregulowanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łęczycy nr LD1Y/00029378/2.

 

cena wywoławcza: 89.000,00 zł (w tym 23% VAT)

wadium : 5.000,00 zł

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w wyżej określonych wysokościach, które winno być wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Łęczycy lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy  nr: 68 9029 0000 2001 0104 4933 0011 w terminie do dnia 24 maja 2021 roku /włącznie/.

 

Terminy wcześniejszych przetargów: 19.05.2020 r., 18.08.2020 r. i  26.10.2020 r.

 

Na dowodzie wpłaty wadium winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy pod adresem: www.leczyca.info.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.leczyca.info.ploraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (24) 721-03-30.