W sprawie:
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Konopnickiej

Data uchwały:
2017-10-24

Numer uchwały:
LVII.353.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia