W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2021r z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom

Data uchwały:
2021-01-11

Numer uchwały:
120.4.2021

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-11