W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2021 r z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Data uchwały:
2021-01-11

Numer uchwały:
120.3.2021

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2021-01-11