W sprawie:
wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXXII/186/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2020-08-27

Numer uchwały:
XXXVI.206.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego