W sprawie:
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2020-06-30

Numer uchwały:
XXXII.188.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łeczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia