W sprawie:
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2020-06-30

Numer uchwały:
XXXII.186.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia