W związku z ponownym głosowaniem w dniu 12 lipca 2020 r. w wyborach Prezydenta RP Urząd Miejski w Łęczycy informuje, iż wyborcy mogą dopisać się do spisu do dnia 7 lipca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż wyborcy dopisani na swój wniosek do spisu w miejscu pobytu czasowego są ujęci w tym spisie również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tura).

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia oprawie do głosowania.