W sprawie:
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Łęczyca wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016.

Data uchwały:
2017-03-30

Numer uchwały:
120.55.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-03-30