W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Data uchwały:
2017-03-21

Numer uchwały:
120.47.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-03-21