W sprawie:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2023"

Data uchwały:
2017-03-13

Numer uchwały:
120.42.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-03-13