Uchwała Nr 74/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujetych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/uchwaly/36769