Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana: Pani Monika Anna Gering, zamieszkała Zgierz.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

        Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu spraw oświatowych. Posiada ponadto wykształcenie gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.        

Pozostałe informacje o konkursie dostępne są w archiwalnej wersji poprzedniego BIP