W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Data uchwały:
2017-02-27

Numer uchwały:
120.36.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-27