W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXI/125/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

Data uchwały:
2020-01-23

Numer uchwały:
XXV.153.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia