W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Data uchwały:
2017-02-14

Numer uchwały:
120.30.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-14