W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu wspierania i upowszech. kultury

Data uchwały:
2017-02-14

Numer uchwały:
120.29.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-14