W sprawie:
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

Data uchwały:
2019-12-03

Numer uchwały:
120.224.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-12-03