POSTANOWIENIE NR 592/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w mieście Łęczyca