W sprawie:
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łęczyca oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 r.

Data uchwały:
2019-08-27

Numer uchwały:
120.163.2019

Podjęta przez:
Burmiastrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-08-27