PUNKT

KONSULTACYJNY

dla osób uzależnionych
i ich rodzin

czynny będzie w miesiącu grudniu 2022r.

·       06.12.2022r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00,

·       20.12.2022r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00.

Dyżur w formie konsultacji telefonicznej pełni Pani Izabela Matuszewska- specjalista terapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

·       motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,

·       motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,

·       udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

·       rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

·       inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

·       współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami
z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 514-591-724

 

                                                      Zapraszamy

PUNKT

KONSULTACYJNY

dla osób uzależnionych
i ich rodzin

czynny będzie w miesiącu grudniu   2022r.

·       13.12.2022r. (wtorek) w godzinach 15.00-17.00,

·       27.12.2022r. (wtorek) w godzinach 15.00-17.00.

Dyżur w formie konsultacji  telefonicznej pełni Pan Krzysztof Razik- specjalista psychoterapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

·       motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,

·       motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,

·       udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

·       rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

·       inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

·       współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami
z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 507-684-367

 

                                                      Zapraszamy