Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych