POSTANOWIENIE Nr 436/2019

KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Łęczyca w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.