W sprawie:
w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Łęczyca w formie świadczenia rzeczowego

Data uchwały:
2017-01-18

Numer uchwały:
120.10.2017

Podjęta przez:
Burmistrz Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-01-18