W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej

Data uchwały:
2017-01-16

Numer uchwały:
120.8.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-01-16