W sprawie:
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia 120.1.2017 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku

Data uchwały:
2017-01-12

Numer uchwały:
120.7.2017

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2017-01-12