W sprawie:
w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2019-07-02

Numer uchwały:
120.136.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-07-02