W sprawie:
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej oznaczonej w/g ewidencji gruntów jako działaka nr 825, położonej w Łęczycy przy ul. Górniczej 1

Data uchwały:
2019-06-28

Numer uchwały:
120.131.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-06-28