W sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łęczyca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Data uchwały:
2019-05-16

Numer uchwały:
XII.66.2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w ŁęczycyUchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego