W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Data uchwały:
2019-05-29

Numer uchwały:
120.103.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-05-29