W sprawie:
w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycyc na rok 2019

Data uchwały:
2019-05-27

Numer uchwały:
120.101.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-05-27