- Wniosek o udostępnienie spisu wyborców,

- Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w części A,

- Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w części B,