W sprawie:
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej o treści służebności przesyłu (lokalizacja infrastruktury technicznej-ciepłociąg) na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łęczyca

Data uchwały:
2019-05-09

Numer uchwały:
120.85.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-05-09