W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie reazliacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

Data uchwały:
2019-05-08

Numer uchwały:
120.84.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-05-08