Jednostka Budżetowa Zieleń Miejska w Łęczycy – Adam Kujawa - Dyrektor 23.04.2019r.