POSTANOWIENIE NR 211/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Łęczyca