W sprawie:
w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Łęczyca w formie świadczenia rzeczowego

Data uchwały:
2019-04-09

Numer uchwały:
120.75.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-04-09