POSTANOWIENIE Nr 126/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Łęczyca w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.