Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych