Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 18 marca 2019r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego