W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Data uchwały:
2019-03-19

Numer uchwały:
120.64.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-03-19