Komunikat Komisarzy Wyborczych w Łodzi dotyczący możliwości zgłaszania wniosków o zmianę siedziby obwodowej komisji wyborczej