W sprawie:
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie reazliacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwązywania problemów alkoholowych

Data uchwały:
2019-03-07

Numer uchwały:
120.56.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-03-07