Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie miasta Łęczyca