W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2019 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Data uchwały:
2019-02-27

Numer uchwały:
120.51.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-02-27