W sprawie:
w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z miastami partnerskimi oraz miastami i istytucjami zagranicznymi

Data uchwały:
2019-01-10

Numer uchwały:
120.9.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-01-10