W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łeczyca w 2019 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data uchwały:
2019-02-05

Numer uchwały:
120.33.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-02-05