W sprawie:
sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Kaliskiej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Data uchwały:
2019-01-21

Numer uchwały:
120.23.2019

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2019-01-21